[us_separator size=\”custom\” height=\”32px\”]

Prezidan Danny Faure
Sekreter Prensipal
Sef Ekzekitif

Tou bann travayer dan bann diferan domenn lanvironman

Tou bann envite bonzour

Le 5 zen in ganny deklare par nasyon ini konman lazournen mondyal pou lanvironnman. I sa zour spesyal ki tou pei lemonn pou sa dernyen 45 an In dedye pour port en latansyon enpe pli spesyal anver nou lanvironman.

Isi sesel noun toultan obzerv sa lazournen. Par kont resaman sa lazournen in ganny donnen bokou plis prominans.

Pour nou sesel, I en loportinite pou nou reflesir lo nou bann lakonplisman, defi e byensir lavenir.

Sak lannen en tenm I ganny selekte pou komemor sa lazournen e sa lannen tenm kin ganny swazir I, “POLISYON LER” ouswar “AIR POLLUTION”

Sak pei I adapte zot aktivite pou sa lazournen selon zot bann specifisite e bann defi ki zot annan an relasyon avek sa tenm.

Pou nou I pann en leksepsyon. sa lannen bann aktivite ki noun organize I santre otour ledikasyon e lenformasyon nou popilasyon e osi bann aksyon ki tous pli direkteman tenm pou sa lannen, tel ki plant pye dibwa.

Ler I en nesesite de baz pou lavi, e bon kalite ler I enportan pou asir en popilasyon lemonn ki an bonn sante.

Malerezman ozordi plis ki 92% popilasyon lemon pa pe respir ler prop. Plis ki 7 milyon dimoun I estimen mor par an avek bann maladi relye avek polisyon ler e anviron 4 milyon I dan rezyon sid lazi.

Azanda gouvernman pour domenn lanvironnman in fer ki bokou zefor in ganny mete, bokou travay in ganny fer diran bann lannen. Ozordi lemonn I rekonnet sesel konman en leader e en sanpyon lanvironnman. Rezilta ozordi I enn ki nou tou nou kapab fyer nou lakonplisman.

Gouvernman I reste angaze pou asire ki nou mentenir nou bann lakonplisman e osi pou fer plis ankor pou asire ki anmezir nou kontinyen devlope konman en pei, nou metenir sa balans ant devlopman ek proteksyon nou lanvironnman.

Diferan mezir ek linisyativ in ganny pran a diferan moman pou address defi e nesesite sa lepok. Ozordi bann defi I pli konpleks e I demann bann lapros pli inovativ pour kapab sirmont zot.

Enn bann lisnisyativ kin noun pran se pou protez e zer 30% nou lespas maritime dan en fason inovativ. Mon annan loner pou annonse ki an fevriye sa lannen noun arive konplet 26%. Larestan 4 % nou ekspekte finaliz li avan sa lannen fini. Sa in posib gras a bon partisipasyon ek kolaborasyon tou bann partener.

Finansman pou lanvironman I reste enn ban defi isi sesel an relasyon avek kantite travay ki I annan pou fer me osi enn bann pli gro defi lo nivo mondyal. Alor en lot bann zefor ki nou osi pe fer lokalman se rod bann diferan fason pou finans nou biodiversite. Governman in aprouv rekonmandasyon en proze biofin ki angro in propoz diferan mezir pou fer bann sekter ki annan bokou lenpak lo biodiversite e lanvironnman anzeneral pou kontribye en pti pe plis. Prensipalman en nouvo sarz lo sak touris ki vin lo bato kwazyer e osi par avyon. Lotorite konsernen pe travay lo son fason lenplimantasyon. Sa mezir I ava kre plis fon pou zer bann aktivite relye ek nou lanvironnman.

Mon ti ava voudre osi pour konklir annons en lot linisyativ ki minister lanvironman pe lanse ozordi. En nouvo apliksyon ki servi bann platform IT kot manm piblik I kapab angaz direkteman avek lotorite e raport nenport problem ou sizesyon avek lanvironman. Nou panse ki sa I ava vin en platform popiler parmi bann zenn e lezot dimoun osi.

Tou sa bann lakonplisman pandan tou sa bann lannen in posib akoz travay dir tou bann akter dan domenn lanvironnman. Zot dedikasyon, zot travay dir e zot lanmour pou zot travay.

Ozordi mon pou profit sa lokazyon pou remersye zot tou ki la.

Ansanm annou kontinyen pouse pou ki nou ava kapab akonpli plis ankor e ki sesel I a kontinyen reste sa model atraver lemon dan domenn lanvironman.

Mon swet zot tou en bon lazournen mondyal lanvironman 2019.

Mersi.

[us_separator size=\”custom\” height=\”32px\”]
Scroll to Top